Effektmåling

I virksomheden Psykolog Kok Ravn ApS arbejder vi med effektmåling af behandling på flere måder:

Subjektiv effektmåling

Det er vigtigt for os, at du som klient oplever, at den terapeutiske behandling bærer frugt, at du bevæger dig i den retning du ønsker.

Sikringen af dette foregår primært ved, at vi terapeuter løbende lægger op til evaluering af hver enkelt session i dialog med dig. Vi opfordrer dig til som klient at give en så ærlig vurdering af behandlingen som muligt. Dette gælder både den enkelte session samt forløbet som helhed.

Vurderingen kan omfatte din følelsesmæsige oplevelse af samarbejdsklimaet imellem os såvel som din oplevelse af, hvorvidt vi har opnået en fælles forståelse af problemet og behandlingens formål.

Objektiv effektmåling

Som supplement til den subjektive effektmåling anvender vi objektive eller tilnærmede objektive effektmål i form af spørgeskemaer. Du kan som klient blive bedt om at udfylde nogle få men vigtige spørgeskemaer i starten af forløbet samt i forbindelse med afslutning af forløbet.

Behandlingseffekt

I virksomheden ønsker vi løbende at synliggøre vores resultater for klienter såvel som professionelle samarbejdspartnere. Selv om vi i dag på basis af flere års forskning har viden om, at fokuseret psykoterapi og coaching generelt er effektivt i forhold til mange symptomer og problemstillinger, er det ikke en selvfølge, at den enkelte terapeut/coach i sit daglige kliniske arbejde lever op til de effektstørrelser, som forskningen dokumenterer. At måle og evaluere på eget arbejde sikrer, at resultaterne hele tiden holdes for øje samt at vi hele tiden forsøger at blive bedre. Siden starten af 2018 er den objektive effektmåling  gennemført ved brug af  flere dokumenterede og velafprøvede tests, såsom SCL-90-R, IIP64 samt endelig det af Scott Miller udviklede FIT (Feedback Informed Treatment). Der er gennemført evaluering på i alt 140 afsluttede klienter. Af disse klienter rapporterede 78% et positivt behandlingsudbytte på én eller flere af de objektive skalaer og / eller ved kvalitative interviews. 11% af alle evaluerede klienter valgte at afbryde samarbejdet (drop out rate), før de havde oplevet et positivt udbytte af behandlingen.

Alt i alt et resultat, som vi har grund til at være stolte af, da det til fulde lever op til de højeste standarder i den internationale forskning. Alligevel er det utilfredsstillende, at ikke alle klienter oplever fuldt udbytte af deres forløb. Derfor vil vi løbende bestræbe os på at bruge den indsamlede viden til at opnå et endnu bedre resultat fremover.

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    brian@psykologkokravn.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant