Dynamisk coaching

Metodisk anvender vi Dynamisk Coaching som er en videreudvikling af Dr. Davanloos Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) specifikt målrettet erhvervslivet. 

Ledelse med visdom er for os ledelse baseret på anerkendelsen og håndteringen af følelsesmæssige processer hos både individer og grupper. Emotion og motivation følges ad og påvirker både lysten og evnen til at yde en ekstraordinær indsats for virksomheden eller organisationen som helhed. At drive og lede en virksomhed følelsesmæssigt intelligent forudsætter indsigt i den dybere sammenhæng mellem netop motivation og følelser, en sammenhæng vi i klinikken har specialiseret os i at formidle og i praksis støtte den enkelte leder, medarbejder eller virksomhed som helhed i at omsætte og implementere i dagligdagen.

Udvikling af kreativt potentiale

Dynamisk Coaching er resultatorienteret og går et skridt videre end mange traditionelle coachingmetoder, der oftest fokuserer på handlingsstrategier på det bevidste plan. Dynamisk Coaching sigter imod at løsne op for ubevidste blokeringer hos den enkelte såvel som hele virksomheden. Dynamisk Coaching kan derfor til tider være personligt udfordrende og kræve et højt engagement af den enkelte samt virksomheden som helhed. Udbyttet bliver dog ofte også tilsvarende højere, idet dynamisk coaching åbner op for emotionelle lag i den enkelte og i virksomheden, hvilket frigør et ofte hidtil uset kreativt potentiale.

I er altid velkommen til at tage kontakt med henblik på en uforpligtende snak om, hvordan vi kan være netop jeres virksomhed behjælpelig.

Dynamisk coaching til ledere

Dynamisk Coaching er målrettet dig, som har erhvervsmæssige ambitioner, du ønsker professionel hjælp til at føre ud i livet. Dette gælder hvad enten du er medarbejder, leder eller mellemleder i en større eller mindre organisation eller har din helt egen virksomhed.         

Du har måske de helt rette kvalifikationer. Du besidder de nødvendige kompetencer. Du har måske oveni købet placeret dig i den helt rigtige stilling med de rette medarbejdere og du har de rette visioner for virksomheden.

Alligevel er det som om, du ikke helt lykkes med det, du brænder for. Resultaterne udebliver eller glæden og oplevelsen af en dybere meningsfuldhed træder ikke rigtigt frem.

I sådanne tilfælde kan Dynamisk Coaching være en del af løsningen. I Dynamisk Coaching arbejder vi med bevidstgørelse af personligt begrænsende forsvarsmekanismer og hjælper den enkelte på vej imod en faglig og personlig frisættelse til glæde for hele virksomheden / organisationen.

Læs mere om priser og vilkår for dynamisk coaching.

Dynamisk coaching til grupper

Processer i grupper er andet og mere end bare summen af de indre processer, der foregår hos hver enkelt deltager i gruppen. Samtidig er det dog afgørende for en gruppes effektivitet, at hver enkelt er bevidst om sig selv og sin indflydelse på andre. Samspillet imellem den enkelte og gruppen som helhed kommer i fokus i Dynamisk Coaching til grupper. Måske er det i forhold til en gruppe af ledere eller mellemledere, der i organisationen har brug for at optimere deres indbyrdes samarbejde. Måske er det på baggrund af en konflikt, der pga. kommunikationsvanskeligheder er gået i hårdknude. Kommunikation er sjældent problemet. Problemet er som oftest det, vi ikke kommunikerer.

Uanset årsagen kan Dynamisk Coaching være et vigtigt skridt på vejen til at få løst op for blokeringer i såvel den enkelte som i gruppen som helhed.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle din medarbejdergruppe.

Hvorfor fokusere på følelser i dynamisk coaching?

Vi mennesker træffer ikke beslutninger alene på et rationelt grundlag. Ofte er det tværtimod sådan, at vi i forbindelse med store og vigtige beslutninger opstiller lister med argumenter for og imod for kun i sidste øjeblik at træffe den endelige beslutning på en fornemmelse for, hvad der er det rigtige at gøre. Sådanne intuitive eller irrationelle dele af beslutningsprocesser er dog ofte betydeligt undervurderet og underbelyst i erhvervsmæssige sammenhænge, hvorved den energi, fleksibilitet og idérigdom der følger med en højere grad af følelsesmæssig bevidsthed risikerer at lide under en kultur af ekstrem logisk, rationel karakter. Herved ligger et stort kreativt potentiale ubrugt hen og virksomhedskulturen som helhed lider under det. Det kan ses – også på bundlinjen.

Hvorfor er coachingen “dynamisk”?

At et system er dynamisk og i denne sammenhæng psyko-dynamisk refererer til ubevidste og ofte modstridende kræfter i psyken, der påvirker hinanden og igangsætter eller vedligeholder en indre dynamik, der har betydning for vores kommunikation til omgivelserne. Helt konkret påvirker forholdet imellem følelser, angst og forsvar vores evne til at håndtere komplekse problemstillinger sammen med andre. Vores bevidsthed om og evne til at håndtere disse indre dynamiske kræfter i et harmonisk samspil vil være afgørende for vores succes som ledere eller samarbejdspartnere. Sagt på en anden mere jordnær måde, har du ikke kendskab til og styr på kræfterne i dig selv, er det svært at styre kræfterne hos dine kolleger eller ansatte i en organisation eller en virksomhed.

Dynamisk Coaching sigter mod at igangsætte en proces, hvor der løsnes op for følelsesmæssige blokeringer i den enkelte såvel som i organisationen. Målet er, at kommunikation igen kan flyde frit i et miljø præget af tillid, tryghed og nærvær så de ressourcer hver enkelt besidder kan udnyttes bedst muligt til gavn for virksomheden eller organisationen som helhed.

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    psykolog@briankok.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant