Individuel terapi

I vores virksomhed i Kolding kan du indgå i individuelle terapiforløb, hvis metodiske grundlag er Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). 

ISTDP er den rette metode for dig der føler, at du sidder fast i din udvikling, enten fordi du ikke kan finde den rette behandler, eller fordi du har været igennem adskillige forløb uden at mærke den store forskel.

ISTDP er en ambitiøs behandlingsmetode, der sigter imod fuld recovery fremfor blot symptomreduktion. Der arbejdes derfor i dybden med din personlighedsstruktur og de adfærdsmønstre der spænder ben for din personlige udvikling. 

I det terapeutiske forløb arbejder vi på at ”gå i dybden” med dine følelser. Dette dybdegående arbejde gennemføres ved hjælp af fokus på bl.a. kropsbevidsthed, visualisering og billeddannelsesteknikker, hvorved du vil opleve at blive bragt i kontakt med hidtil ubevidst materiale. Dette ubevidste materiale er i mange tilfælde af afgørende betydning i forhold til at opnå fuld indsigt i baggrunden for de aktuelle psykiske eller fysiske vanskeligheder.

Forløbet kan opleves som udfordrende og intenst, idet der stilles skarpt på følelseshåndtering og ubevidste forsvarsstrategier “her og nu” i det terapeutiske rum. Men det er i den intensive behandling, vi har erfaret, at udviklingen sker.

ISTDP er en velegnet evidensbaseret behandlingsmetode til både svære psykiske lidelser samt lettere symptomtilstande hos både unge og voksne.

Fokus på hele mennesket med individuel terapi

Tilgangen integrerer moderne evidensbaseret psykoterapi baseret på solid forskning med årtusind gamle shamanistiske principper, meditationsteknik og kropsterapi. På baggrund heraf kommer det hele menneske i centrum og de udfordringer, du som klient kommer med, bearbejdes ved hjælp af særligt udviklede samtaleteknikker fra flere forskellige vinkler og på flere forskellige niveauer, det være sig kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt eller energetisk.

Kropsligt kan dette f.eks. omfatte fysiske symptomer såsom spændingshovedpine, migræne, symptomer i mave-tarm systemet, seksuelle dysfunktioner såsom rejsningsproblemer, smerter under samleje, problemer med at opnå orgasme, manglende sexlyst o. lign., hvor disse efter udredning hos praktiserende læge eller andre offentlige eller private sundhedsinstanser ikke har kunnet forklares eller behandles medicinsk.

Følelsesmæssigt kan der f.eks. være tale om symptomer som depression, angst, selvværdsproblemer, problemer med aggressions forvaltning, konfliktskyhed o. lign.

Mentalt er du måske præget af uvelkomne og ubehagelige tankemønstre, det være sig tvangstanker, negative tanker om dig selv eller andre, bekymringstendens og lignende du ikke selv kan få bugt med.

Energetisk refererer til, at enhver levende organisme optager, forbruger og omsætter energi for at opretholde optimale eksistensvilkår. Symptomer som ovenstående anskuer vi i klinikken overordnet som udtryk for, at organismens naturlige energi-flow er blokeret, hæmmet eller på anden måde negativt påvirket.

Intensivt terapiforløb

I ISTDP arbejdes der allerede fra første session intensivt og fokuseret på at styrke klientens engagement og følelsesmæssige investering i den terapeutiske proces. Første sessions individuelle prøveterapi på 2-3 timer samt en opfølgende session på 1 – 2 timer danner således baggrunden for det videre terapeutiske arbejde, der typisk omfatter sessioner ugentligt, hver 14. dag eller hver tredje uge á 50 – 150 min. varighed.

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    brian@psykologkokravn.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant