Supervision og Egen-terapi til fagpersoner

I virksomheden Psykolog Kok Ravn ApS tilbyder vi supervision af psykologer, læger, psykoterapeuter samt andre fagpersoner indenfor sundhedsfaglige og socialfaglige rammer. Supervisionen kan for psykologers og lægers vedkommende ydes med henblik på opnåelse af autorisation eller specialistgrad. Supervisionen anbefales hvis muligt gennemført delvist på baggrund af videooptagelser fra supervisandens egen kliniske praksis.

Brian Kok Ravn har flere års erfaring i supervision af psykiatrisk personale på sengeafsnit og i ambulante klinikker, såvel som socialpædagogisk uddannet personale på børnefamilieområdet. Det er den erfaring vi i klinikken trækker på, når vi yder supervision til fagpersonale.

Ligeværdigt samarbejde mellem klient og behandler

Udgangspunktet for supervisionen er grundforskning i psykoterapeutisk praksis. Der vil derfor være fokus på metoder og teknikker til udvikling af en ligeværdig samarbejdsrelation mellem klient og behandler. Desuden er vi optaget af metoder, der styrker klientens følelsesmæssige engagement i samarbejdet med den enkelte fagperson, idet dette engagement vil være direkte relateret til udbyttet af det faglige samarbejde.

Supervisandens faglige udvikling vil være i fokus med særligt henblik på at styrke evnen til autentisk nærvær i relation til klienten. Læringsmuligheder og vanskeligheder for den enkelte supervisand identificeres og bearbejdes.

Supervision med fokus på følelsesmæssige reaktioner

I supervisionsrummet vil der desuden gennemgående være særligt fokus på følelsesmæssige reaktioner hos både klient og behandler, idet følelsesmæssige reaktioner ofte foregår på et ubevidst plan og giver anledning til automatiske forsvars reaktioner, hvorved samarbejdsrelationen risikerer at finde sted på et ureflekteret og i værste fald uprofessionelt grundlag.

Supervision vil i mange tilfælde kunne være med til at identificere problemområder af mere personlig karakter, som gør det vanskeligere at udfylde din rolle og funktion som terapeut / behandler eller rådgiver for andre. Derfor kan det være relevant at gennemføre én eller flere sessioners egen-terapi for at afdække sådanne problemområder og deres oprindelse med henblik på bringe dig i stand til at udnytte dit fulde potentiale som menneske og terapeut. En sådan egen-terapi behøver dog ikke nødvendigvis at have et fagligt forankret udgangspunkt. Det kan lige så vel være problemområder relateret til dit privatliv. For at kunne hjælpe andre, må du først og fremmest være i stand til at hjælpe dig selv og tage imod hjælp fra andre.

Opnå faglig og personlig udvikling med supervision og egen-terapi.

Ud over Supervision og Egen-terapi tilbydes der i klinikken undervisning til fagpersoner samt en tre årig efteruddannelse i ISTDP til terapeuter. Læs mere her.

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    brian@psykologkokravn.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant