Parterapi

Gry Dagmar Ravn og Brian Kok Ravn tilbyder parterapi med 2 terapeuter baseret på Dr. Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). ISTDP arbejder intensivt med forsvarsmekanismer og adfærdsmønstre, der kan være til hindring for jeres optimale samliv.

Parterapi med fokus på samspil

De to terapeuter igangsætter et forløb, hvor parrets kommunikative blokeringer som oftest relateret til tidlige tilknytningsmønstre identificeres og bearbejdes ved hjælp af et dyberegående følelsesmæssigt terapeutisk arbejde. De to terapeuter danner også par privat.

Parterapien gennemføres som en kombination af individuelle sessioner hos henholdsvis Gry og Brian samt i kombination med sessioner, hvor parret og begge terapeuter er til stede.

Der indledes med en fælles par-session og begge terapeuters tilstedeværelse på 2 – 2 1/2 times varighed. Formålet er her at gennemføre en grundig undersøgelse af parrets udfordringer på baggrund hvoraf terapeuterne vil være i stand til at tydeliggøre, hvilke dynamikker parterne hver især bidrager til i samspillet. Den indledende undersøgelse inkluderer refleksionstid for terapeuterne med henblik på at skræddersy et særligt tilrettelagt terapeutisk forløb.

Sædvanligvis vil forløbet efter denne første indledende session bestå af 3 – 4 individuelle sessioner med hver sin terapeut med henblik på at arbejde i dybden med de uhensigtsmæssige mønstre, som den enkelte medbringer og udspiller i parforholdets dynamik. Herefter samles op med endnu en fælles session hvor begge terapeuter er til stede.

Processen gentages om nødvendigt ad flere omgange.

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    brian@psykologkokravn.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant