Om Kok Ravn

Virksomheden Psykolog Kok Ravn ApS drives i det daglige i et samarbejde mellem Gry Dagmar Ravn og Brian Kok Ravn. Formålet med virksomheden er at hjælpe mennesker til på en bæredygtig måde at realisere deres potentiale i alle livets aspekter. Vejen til målet er igennem terapi, coaching, supervision og undervisning at igangsætte og facilitere processer, der er helende og styrkende for den enkelte såvel som de mennesker denne omgiver sig med. Dette gælder, hvad enten det handler om trivsel på arbejdspladsen, i familien eller øvrige relationer.

Filosofien bag

Virksomhedens filosofiske værdigrundlag er Taoistisk og Shamanistisk. Dette er i nogle tilfælde blevet forstået, som at vi tilhører en bestemt trosretning eller religiøs anskuelse. Det gør vi på ingen måde. Det er derfor også vigtigt for os at understrege, at alle er velkomne i klinikken uanset eventuelle religiøse eller spirituelle præferencer. For os er der alene tale om et praktisk værdigrundlag eller en livsfilosofisk anskuelse der giver os inspiration og vejledning i det daglige arbejde.

Ifølge Taoismens lære er det muligt at leve et liv i overensstemmelse med Tao, der er betegnelsen for den naturlige dynamik i verden og dermed i os selv. Det er muligt at blive i stand til at udnytte denne dynamik i stedet for at stille sig i vejen for den. Universet udfolder sig harmonisk via sine egne principper og love. Udøvelsen af menneskelig vilje imod denne udfoldelse forstyrrer den naturlige harmoni. I stedet er det ifølge den taoistiske livsfilosofi muligt at lære at fornemme den tao, der flyder gennem alle ting og handle i overensstemmelse med den.

Shamanisme henviser til oprindelige naturfolks opfattelse af at naturen omkring os i sin essens er levende og at alt levende er dybt forbundet. Det Shamanistiske perspektiv er den historiske baggrund for det vi i dag betragter som moderne, evidensbaseret psykoterapi, coaching og lægevidenskab. Al helbredende eller helende aktivitet hvad enten vi taler videnskabeligt baseret medicinsk helbredelse eller mere alternative behandlingsformer har historisk set sit udspring i den shamanistiske praksis. Selv om vi i virksomheden sjældent anvender egentlige shamanistiske værktøjer, er det vigtigt for os at være bevidste om den historiske arv hvoraf vores praksis udspringer.

Taoistisk og Shamanistisk betyder for os, at vi er bevidste om og respekterer naturens grundlæggende principper og disses indflydelse og påvirkning på menneskeheden og det enkelte menneske. Naturen er fysisk og åndeligt til stede i ethvert menneskeligt møde. Udtrykt på en anden måde… Vi kan ikke være ikke natur eller vi kan ikke fornægte vores natur. Menneskets indre natur må nødvendigvis være i balance med den ydre natur. De processer vi i virksomheden er med til at facilitere må respektere nødvendigheden af denne balance. I moderne ledelsesfilosofi og strategi udtrykkes denne tilgang ofte som regenerativ ledelse eller bæredygtig ledelse. I praksis betyder dette i  arbejdet med den enkelte at arbejde med vores menneskelige natur fremfor imod. Ofte opstår symptomer og mellemmenneskelige konflikter på baggrund af, at vi forsøger at tvinge vores tanker og følelser i en bestemt retning eller at vi undertrykker, ignorerer og tilsidesætter naturlige følelsesmæssige og kropslige reaktioner.

Fagligt hviler vores arbejde derudover på et emotionsfokuseret psykodynamisk grundlag, idet vi har vores praksisfundament i Intensive Short-Term Dynamic Psychoterapy (ISTDP) udviklet af den Iransk fødte Canadier Habib Davanloo. For os er ISTDP dog i praksis snarere blevet til en forkortelse for Intensive Shamanistic-Taoistic Dynamic Psychotherapy, idet denne integrative tilgang er vores særlige kendetegn. Du kan læse mere om vores specifikke faglighed i profilerne herunder, samt hvordan den indgår i vores praksis under bl.a. individuel terapi, dynamisk coaching og supervision.

Brian Kok Ravn

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Aarhus Universitet, 2006, med speciale i psykoterapi. I 2009 opnåede jeg v. Psykolognævnet retten til at betegne mig autoriseret psykolog.

Siden opnåelsen af min kandidatgrad har jeg beskæftiget mig med psykoterapeutisk behandling, supervision og undervisning i såvel privat klinisk praksis som i psykiatrisk regi. Jeg var i en periode privatpraktiserende psykolog i Århus, før jeg i november 2006 flyttede til Kolding, hvor jeg nu er selvstændig praktiserende psykolog.

Sideløbende med min private virksomhed har jeg tidligere haft ansættelse i Psykiatrien i Region Syddanmark. Ud over diagnostisk afklaring og psykoterapeutisk behandling, har jeg her ydet supervision og undervisning til personalet på psykiatriske afdelinger samt foretaget debriefing i forbindelse med uforudsete kritiske hændelser på arbejdspladsen.

Derudover har jeg i en periode fungeret som ekstern lektor på Institut for psykologi på Syddansk universitet (SDU).

Terapeutisk efteruddannelse

2 årig uddannelse i gruppepsykoterapi ved institut for gruppeanalyse, IGA, Aarhus.

3 årig efteruddannelse i ISTDP v. den amerikanske psykolog, Ph.D. Patricia Coughlin

Patricia Coughlin er en af de mest fremtrædende kliniske psykologer i verden i dag og er involveret i procesforskning i psykoterapi specielt med fokus på ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Coughlin er således forfatter til flere internationalt anerkendte artikler samt bøgerne “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 1996) og “Lives Transformed” (Karnac, 2006), sidstnævnte i samarbejde med den engelske psykiater David Malan kendt fra bl.a. Tavistock klinikken i London.

3 årig efteruddannelse som underviser og supervisor i ISTDP ved MSW Jon Frederickson.

Jon Frederickson er internationalt kendt underviser og supervisor og bl.a. forfatter til bøgerne “Psychodynamic Psychotherapy” (Copyright Taylor and Francis; Brunner/Mazel 1999), “Co-creating Change” (Seven Leaves Press, 2013)

Igangværende træning/ efteruddannelse:

Fortløbende supervision hos Dr. Allan Abbass.

Dr. Allan Abbass er internationalt kendt og hædret for sit arbejde med og forskning i psykodynamisk psykoterapi. Han er forfatter til flere kliniske og forskningsbaserede artikler samt bøgerne “Reaching Through Resistance – Advanced Psychotherapy Techniquies” og “Hidden From View” skrevet i samarbejde med dr. Howard Schubiner.

Mit eget samarbejde med Dr. Allan Abbass har desuden givet anledning til, at jeg 2 gange i karrieren har haft den ære på opfordring af Abbass at præsentere mit eget kliniske arbejde på de årligt tilbagevendende 3 dages Immersion seminarer afholdt i bl.a. København, Oslo, Los Angeles og Halifax. I 2016 præsenterede jeg på Immersion i København for første gang for et internationalt publikum mit arbejde med en klient med repression og senest i august 2021, hvor jeg præsenterede 2 cases med højt resistente klienter for et internationalt publikum.

Terapi, Coaching, supervision og undervisning hos mig er intensiv og personligt dybdegående men dog altid med respekt for dine grænser. Du vil ikke blive strøget med hårene men udfordret optimalt, så du mest muligt udvikler dig i retning mod dit mål. 

Gry Dagmar Ravn

Jeg er uddannet bachelor i psykologi fra Aalborg Universitet i 2010, med særligt fokus på det psykodynamiske felt.

Efter endt bachelor savnede jeg mere praktisk fremfor teoretisk erfaring omkring faget, så jeg gennemførte en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra instituttet Human Education Group i Aarhus.

I den psykoterapeutiske uddannelse er der stort fokus på egenterapi. Jeg har derfor så at sige ”ryddet op foran egen hoveddør”, inden jeg sidder med mine klienter i stolen. Dette anser jeg som særligt betydningsfuldt, da vores personlighed er det vigtigste ”redskab” i faget og dermed (forhåbentligt!) kan eliminere mange blinde vinkler i vores arbejde med klienter. På samme måde giver de mange års egenterapi en erfaring med at sidde i klientens stol, så jeg ikke udsætter dig som klient for noget jeg ikke selv ville udsættes for i samme situation. Dette sagt med bevidsthed om, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Samtidig er der i den psykoterapeutiske uddannelse stort fokus på klinisk erfaring og supervision. Dette forvandler psykologien til et praktisk fag, et håndværk, ikke blot en teoretisk, akademisk tradition, hvilket altid har lagt mig meget på sinde.

De seneste 13 år har jeg haft klienter i terapi og coaching med dertilhørende mange timers erfaring, træning og supervision på mit arbejde.

Sideløbende har jeg uddannet mig indenfor forskellige terapeutiske traditioner, såsom hypnose, meditation, åndedrætsterapi, tantra og psykedelisk assisteret terapi, samt i 2015 suppleret mit CV med en uddannelse til familie- & parterapeut og derved integreret ”det hele menneske” i mit arbejde… krop, sind og relationer.

Ud over mit terapeutiske virke har jeg igennem de seneste 5 år undervist og faciliteret diverse retreats og kurser indenfor især shamanisme, tantra samt krops-/traumeterapi

I 2019 stiftede jeg bekendtskab med og specialiserede mig i den terapeutiske metode ISTDP udviklet af dr. Habib Davanloo. Ved hjælp af denne metode, har jeg været i stand til at integrere alle de aspekter af psykoterapi, kropsterapi og coaching, som jeg igennem årene har fundet særligt effektive og virksomme i én samlet terapeutisk tilgang og forståelsesmodel. Som daglig partner i klinikkens drift deltager jeg internt i virksomheden i systematisk supervision og træning i ISTDP samt eksternt på nationalt og internationalt udbudte kurser, seminarer og længerevarende efteruddannelser indebærende supervision af mit kliniske arbejde.

På baggrund af ovenstående har jeg sat mit personlige præg på virksomheden. Et seminar i ISTDP parterapi (Intergenerational Family Therapy (TIF)) hos den italienske psykolog Leone Baruh i foråret 2020, gav således anledning til, at jeg i samarbejde med min partner Brian Kok Ravn besluttede mig for at udbyde denne særlige udgave af parterapi til klienter i klinikken. Læs mere om Brians og mit parterapeutiske samarbejde under menupunktet “terapi”.

Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig direkte på tlf. 31612286 eller e-mail gry@psykologkokravn.dk

Jeg er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP).

KONTAKT

Brian Kok Ravn
Autoriseret Psykolog, Cand. Psych.
Specialist i Psykoterapi & Klinisk Psykologi
Specialpsykolog i Psykiatri

Olaf Ryes gade 7Q, 6000 Kolding

   +45 93302333

    brian@psykologkokravn.dk

Medlem af

DP-LOGO-2014_NEW_BLUE_transparant